Yurtdışında Üniversite

Yurtdışında Üniversite Eğitimi

Yurtdışında Üniversite Okumak Artık Bir Hayal Değil!

Yurtdışında üniversite okumak pek çok gencin hayali olmaya devam ediyor. Her geçen gün artan bir ivmeyle, binlerce öğrenci yurtdışında üniversite okuyabilmek için çeşitli arayışlar içerisine giriyor. Yurtdışında üniversite eğitimi almanın inceliklerini bilen, donanımlı, tecrübeli bir ekiple öğrencileri kendilerine uygun alternatiflere yönlendiren MoyaEğitim , yurt dışında üniversite okumak isteyen binlerce öğrenciyi başarıya odaklıyor. 

Ülkemizde üniversitelerin eğitim standartları yükseltilmeye çalışılsa da pek çok öğrencinin hedefi yurtdışında üniversite okuyabilmek. Bilgiye erişimin kolaylaşması, üniversite sınavlarında rekabetin artması, öğrencinin istediği değil yerleştirildiği bölümde okumak durumunda kalması, özel üniversitelerin maliyetlerinin yurtdışındaki üniversitelerle yarışır durumda olması, yurtdışında üniversitelerden mezun olan öğrencinin daha rahat iş bulması gibi pek çok nedenden dolayı her yıl binlerce öğrenci yurtdışında üniversite okumak için girişimlerde bulunmakta. 

Yurtdışında üniversite okumanın, öğrencilerin gelecekleri için pek çok artısı olduğunu fark eden aileler de çocuklarının bu yönde desteklemekte. 

Yurtdışında Üniversite Okumanın Artıları

Eğitim Alanındaki Artıları:

Öğrenci herhangi bir sınava girmeden kendi seçtiği bölümde okuma imkanı bulur. 
Yurtdışında üniversite okuyarak akademik araştırma yapabilecek seviyede yabancı dil öğrenir. 
Türkiye’deki özel okul maliyetlerine yaklaşık bütçelerle dünyada kabul gören üniversitelerde eğitim görebilir.
Avrupa’da bir üniversite tercih etmesi durumunda 3 yılda üniversiteden mezun olur.
Öğrenci İngilizce eğitim veren bir okulda İngilizceyi ileri seviyede öğrenirken, farklı milletlerden dostluklar kurarak ikinci bir yabancı dil öğrenmenin de temellerini atar.

İş Hayatındaki Artıları:

Öğrenci severek okuyacağı bir bölüm seçip, mezun olduğunda mesleğini de severek yapar.
Yurtdışında üniversite okurken farklı kültürlerden kişilerle uzun yıllar geçireceğinden dolayı dünyaya bakışı, vizyonu ve perspektifi gelişir. Bu da iş hayatında önyargıları kaldırır, olayları farklı bakış açılarından ele alma imkanı sağlar.
Öğrenci eğitim aldığı hocalar, arkadaş ve sosyal çevre vasıtasıyla geniş bir networke sahip olur. Bu da ilerleyen dönemde yurtdışında üniversite eğitimine artı olarak staj yapma, yüksek lisans/doktoraya devam etme ve iş bulma aşamalarında önemli rol oynar.
Öğrenci büyük bir rekabetin olduğu iş hayatında bir adım öne çıkar. İş bulması kolaylaşır. 
Öğrenci yüksek lisans ve doktorasına devam ederek yurtdışında kalmaya devam edebilir, iş bulabilir ve hayatını istediği ülkede kurabilir.
Öğrenci çok uluslu, küresel şirketlerin etik değerlerini ve çalışma standartlarını, yurtdışında üniversite okumaya devam ederken öğrenme ve gözlemleme şansı yakalar.

Devlet Üniversiteleri

Devlet Üniversiteleri özel üniversitelere göre daha düşük maliyetlidir. Yurtdışındaki devlet üniversitelerinin maliyetleri, Türkiye’deki özel üniversitelerin maliyetlerinden çok daha düşüktür ve eğitim kalitesi çok yüksektir. Devlet üniversiteleri uluslararası camiayı etkileyecek kapasitede araştırmalar yapmakta ve bu araştırmaların ödeneklerini devletten almaktadır. 
Amerika’da bir devlet üniversitesi seçmek isteyen öğrencilerin karşılaşacağı en büyük dezavantaj, devlet üniversitelerinin kabul sırasında kendi öğrencilerine öncelik tanımasıdır. İngiltere’de bu durum ABD’de olduğu gibi bir dezavantaj değildir. İngiltere’de üniversite içerisindeki çok kültürlülüğü artırmak adına yabancı öğrencilere gösterdikleri başarılar doğrultusunda öncelik tanınmaktadır. 

Özel Üniversiteler ve Kolejler

Amerika’da çok sayıda özel üniversite ve kolej bulunmaktadır. İngiltere’de sadece 2 özel üniversite bulunurken ABD’de her eyalette hemen hemen 4-5 kolej ve özel üniversite bulunmaktadır. Kanada ve Avustralya’da da durum İngiltere ile aynıdır. Bu iki ülkede de az sayıda özel üniversite ve kolej vardır. 
Özel üniversiteler program çeşitliliği açısından çok zengin değildir fakat açtıkları tüm programlarda uzmanlaşmaya gitmişlerdir. Özel üniversitelerin giriş koşulları devlet üniversitelerinden daha kolay fakat maliyetleri daha yüksektir. Özel üniversitelerinin kabul koşullarının kolay olması kimi zaman dezavantajlara yol açmaktadır. Örneğin ülkemizde kimi kolej ve özel üniversitelere YÖK tarafından denklik verilmemektedir. Bu sebeple özel üniversite tercih edecek olanların tizi bir çalışma yürütmesi ve doğru danışmanlık firmalarıyla çalışması gerekmektedir. Global Vizyon olarak yılların deneyimini, doğru bağlantılarla bir araya getirerek öğrencilerimize kendileri için en uygun ve en doğru kararları aldırmaya çalışmaktayız. 

Dip not olarak ekleyebiliriz ki; Harvard, Yale ve MIT gibi dünyanın en iyi üniversitelerinin önemli bir kısmı özel üniversite statüsündedir. Bu üniversiteler dünya çapında başarılarını ispatlamış kurumlardır. Bu üniversitelerden daha küçük çaplı olan fakat başarı bakımından onları aratmayacak düzeyde kaliteli eğitim sunan, uygun ücretli ve YÖK denkliğine sahip özel üniversite ve kolejler de bulunmaktadır. Bu üniversiteler danışmanlarınız tarafından sizlere sunulacaktır.